NLP

NLP beskæftiger sig en hel del med kommunikationen mellem mennekser. nlptegning
En stor del af den kommunikation vi sender ud og modtager er støttet af vores repræsentations systemer (herefter rep.sys).

Repræsentations systemerne:
En person anvender typisk et primært rep.sys når, der skal hentes og videregives information.
Nogle gør mest brug af det visuelle rep.sys, andre det auditive rep.sys, og andre anvender deres kinestetiske rep.sys mest.
I NLP kalder vi dette for personens primære rep.sys.
Jeg vil i det følgende gennemgå de tre primære repræsentations systemer, således at du får mulighed for at identificere dit eget og andres primære rep.sys.
Jeg vil her igen kort bemærke, at der er masser af undtagelser, men mange falder indenfor de nævnte kategorier.

Den visuelle:
Personen ser ofte op til siderne og de ser og skaber billeder, og er altså konstrueret.
Typisk, vil en visuel person når de står, holde ryggen rank.
I siddende stilling er kroppen ofte lidt foroverbøjet og de sidder på kanten af stolen.
Vejrtrækningen foregår højt oppe i lungerne. Visuelle personer er ofte meget organiserede og går op i personlig pleje og udseende.
Når de skal huske ting er det i billeder og bliver sjældent distraheret af udefra kommende lyde.
Når nyt materiale skal er det ofte ved at læse sig til det eller se nogen gøre det.
Hvis de bruger hænderne til at gestikulere med når de taler, vil de ofte befinde sig et stykke over brystkasse højde og i nærheden af synsfeltet, det er her billederne er.
Den visuelle taler ofte meget hurtigt, og kommer let til at kede sig, når andre er længe om at nå frem til en pointe.
Forelæsninger og lange foredrag er ikke altid noget for den visuelle.
Hvordan noget ser ud er ofte vigtigere for den visuelle end dets praktiske anvendelse.
På sproget vil du ofte kunne kende de visuelle mennesker på sætninger som:
Vi ses, det ser godt ud, lad mig lige se på det, hold øje med, det er klart, det er tåget, forestil dig at, se det fra min side, jeg overså at det problem kunne opstå.

Den auditive:
En person, der er auditiv vil man ofte se bevæge øjnene fra side til side. De opfatter og ser lyde.
De trækker vejret i midten af brystkassen, og taler meget til sig selv, nogen gange højt, og bliver let distraheret af udefra kommende lyde.
Taler du med en auditiv person vil han/hun tit vende det ene øre i din retning, når de lyttet.
De er gode til at huske sætninger, verbale instrukser, digte og telefonnumre.
De kan ofte lide at lytte til musik og når de skal lære nyt er det ofte ved at lytte.
Auditive mennesker er kan godt lide procedurer.
Hvis en auditiv person gestikulerer foregår det behersket og hænderne befinder sig ud fra midten af kroppen. Den auditive kan godt lide at høre sig selv tale, og elsker at lytte efter nuancer i det talte sprog, musik og naturens lyde.
Auditive mennesker kan meget let blive påvirket af hvordan de bliver talt til.
Det sprogbrug, der kendetegner auditive personer er sætninger som:
Vi høres ved, det lyder godt, lyt til mig, hører du efter, der blev sagt at, det var hyggeligt at høre fra dig, det larmer meget fra gaden, han taler altid så lavt/højt.

Den kinestetiske:
Den kinestetiske bevæger øjnene ned til siderne, de registrerer følelser og går i indre dialog.
Når du er sammen med en kinestetiker vil du kunne lægge mærke til, at de ofte trækker vejret meget dybt og helt ned i maven, og du vil kunne se at deres mave bevæger sig i takt med åndedrættet.
De holder ofte deres krop lidt foroverbøjet.
Den kinestetiske person taler meeeegggeett langsomt.
Når kinestetikeren skal tage en beslutning, bliver den truffet efter hvordan det føles i kroppen, dette kan ofte tage lidt tid, fordi enhver mulighed skal hele kroppen igennem.
Skal den kinestetiske person købe en ny stol, træffes beslutning på hvordan det er at sidde i den, frem for hvordan den ser ud.
I samtale med nære personer, er berøring og at stå tæt vigtigt for den kinestetiske person, og en belønning er ofte bedst i form af et godt klap på skulderen.
Skal noget huskes er det i kroppen informationen hentes, hvordan noget lugtede, smagte eller føltes.
De er ofte meget kropsorienterede og går op i fysisk udfoldelse (sport, ballet og yoga), og kroppens velbefindende. Sprogbruget der kendetegner kinestetisk orienterede mennesker er:
Det føles godt at, lad os lige holde fast ved det, kan du håndtere det her, jeg skal lige føle efter, det trækker sig sammen i mig, det giver mig kuldegysninger, det smager godtog foskellige former for følelsesudbrud som aahh, mmmm.