Kinesisk fysiologi

Fundamentet i Kinesisk Fysiologi omfatter som det meste elementære:

  • Yin & Yang filosofien
  • Meridiansystemet og
  • Teorien om de 5 elementer, også kaldet Forvandlingens Lov

Historie
Fundamentet for den kinesiske medicin – Meridiansystemet, 5-elementloven, yin/yang og akupunkturen der er og har været en central del af den kinesiske medicin lige fra det 10. århundrede før Kristus.
Prøv at reflektere over dette et par sekunder før du læser videre: Det 10. århundrede før Kristus.
Det er altså rigtig rigtig lang tid siden. Og tænk dig så, at det idag stadigvæk er kernen i den østlige medicin. Det meste af den tekst om emnet som vi benytter idag er dog skrevet omkring 250 år før Kristus under ledelse af Han dynastiet.
Værket er kendt som Huang Nei Jing eller Den Gule Kejsers Klassiker.
Det er daoisterne og naturalisterne, der oprindelig stod bag alle teorierne fra Den Gule Kejsers Klassiker. For dem var naturen den inspiration og hele deres omdrejningspunkt.
De mente at mennesket og naturen var mikrokosmosser af universet og at mennesket, som noget helt specielt, dannede bro mellem himmelen og jorden.
De sagde at: Mennesketstår mellem himmelen og jorden.
For dem betød det at vi mennesker immiterer både himmelen og jordens kvaliteter og at vi er “i resonans” med begge kosmosser.

Hvordan adskiller den kinesiske fysiologi sig fra den vestlige lægevidenskab?
Som det første og største bør nævnes den ubrydelige sammenhæng mellem krop, psyke, sind og universet. I kinesisk fysiologi er der INGEN adskillelse af krop, sind og ånd.
Vi kender også dette princip fra den vediske videnskab med “chakrene” som hver især indeholder en del af os; fysisk såvel som psykisk.
Den kinesiske fysiologi har så et ekstra ben på; nemlig den direkte sammenhæng med naturen og universet.

Den vestlige lægevidenskab må bestemt ikke undervurderes.
Medicinsk set er den nok stærkere end alle andre systemer.
Man skal bestemt heller ikke glemme, at vi i Vesten havde det første lægeuniversitet i verden, nemlig i Salerno, Italien.
Dette universitet blev oprettet omkring det 10. århundrede og der blev studeret organer, kirugi, planter og urter og virkninger som aldrig før og med en intensitet og intelligens som formåede at slå igennem alle disse år og nå os idag, som vi sidder her og læser dette.

Men på trods af vestens styrker i viden og praktisering af kirugi og medicin er der naturligvis også nogle svagheder. Måske er du selv en af dem som mener, at krop, psyke og ånd hænger uafbrydeligt sammen. Måske har du ligefrem oplevet denne synergi selv.
Der er i hvert fald en god grund til, at du sidder her idag og læser disse ord.
Du synes nok som minumum, at emnet er interessant.

I den vestlige verden kalder vi den traditionelle kinesiske behandlingsform for “alternativ behandling”. Ja, alternativ for os, men bestemt ikke for kineserne og japanerne.
De synes den er temmelig traditionel og konventionel. (Deraf også den meget benyttede betegnelse for kinesisk fysiologi og behandling TCM – Traditional Chinese Medicine).
Den er akkurat ligeså traditionel i Kina og Japan som vores helt almindelige lægepraksis er i Danmark.