Feng Shui

For et normadefolk på evig vandring var det essentielt at bosætte sig et harmonisk sted hvor naturen gav den fornøden støtte.
Tryghed var væsentligt, for med tryghed kommer trivsel og med trivsel udspringer overskud.
For ca. 4000år siden, levede kineserne i harmoni med naturen.
De observerede og forstod hvordan de kunne bruge de naturlige energier som fandtes i deres omgivelser.
De så hvordan himlen, jorden og havet skabte livsenergi og påvirkede naturen.
De observerede hvordan vinden bar og vandløbet ledte energien gennem landskabet.
De mærkede hvordan bjerge og træer skabte trygge eller utrygge steder og hvordan forskellige steder kan have høj eller lav energi.
Energien de mærkede var en livsenergi som de kaldte chi og denne livsnerve eksistere i alt.
De fandt også ud af at alt kan deles i to poler: Yin & Yang.
Kineserne brugte begreberne til at påvise hvordan to modsatte poler skaber en overordnet harmoni, men ikke nok med det, alt blev yderligere opdelt i endnu fem dele kaldet de fem elementer.
Disse elementer findes bl.a. i farver, former og materiale og deres funktion er at skabe balance i omgivelserne.

Hvad er Feng Shui
Feng Shui betyder vind og vand og refererer til den energi som vinden bærer og vandet skaber.
Feng Shui er en forståelse af hvordan vores omgivelser påvirker os, og med den bevidsthed kan vi forbedre vores fysiske omgivelser så vi opnår et større velvære.
Denne forståelse af omgivelserne giver os indsigt i hvordan indretningen af vores ydre rum hænger nøje sammen med vores velbefindende.

Hvad er Neo Feng Shui
Neo Feng Shui adskiller sig fra andre måder at arbejde med Feng Shui idet vi her arbejder med, og tager udgangspunkt i, det enkelte menneske og dets behov.
Alle løsninger og forslag er i Neo Feng Shui tilpasset individets ønsker, og der arbejdes altid ud fra det eksisterende i boligen eller arbejdspladsen deraf mottoet små ændringer stor effekt!

Visdommen om omgivelsernes påvirkning er i Neo Feng Shui blev opdateret til nutiden og blevet gjort forståelig og brugbar for alle.
Vi arbejder ikke med fasttømrede regler, overtro og kultur men med den dybe visdom og inføling til det enkelte menneske.
Konceptet Neo Feng Shui er udviklet af det danske firma United Vision der siden 2003 har undervist interesseret.