Farvetype

Har det nogensinde undret dig, at din nabo er vild med motorcykler, fester og fodbold?
Imponeres du af din vendindes målrettethed og høje ambitionsniveau, eller trættes du af din mors evindelige pylren?
Tiltrækkes du igen og igen af mænd, som kan henføre dig med ord, men som ingen handling har bag ordene?
Måske tiltrækkes du konsekvent af kvinder, som er hurtige på aftrækkeren, men som har gang i så mange ting, at de ikke har tid til dig?
Er du fascineret over din arbejdsgivers visionære evner? – Så er det måske fordi, at din nabo er rød, din veninde blå, din mor grøn, dine mænd orange, din kvinder gule, og din chef violet.

Vi har alle en unik farvekodefarvetyper
I virkeligheden er du alle farverne, det er blot er spørgsmål om, hvor meget du er af hver farve. Man har som regel mest aktivitet på 1-2 farver – det er vores primære farver; vi er de farver. Om mennesker, som har mest aktivitet på den blå farve, siger man således, at de “er blå”. Tilsvarende siger man om dem, der har mest aktivitet på den violette farve, at de “er violette”. I princippet kan du have lige meget aktivitet på alle dine syv grundfarver, men sådan er det bare ikke i praksis.
Vi er simpelthen forskellige, og det er især vores forskellighed i farvekombination og -styrke, der adskiller os fra hinanden i væremåde, udseende og stil. Ligesom vi har fysisk dna, kan man således sige, at vores egen unikke farvekode udgør vores psykiske og spirituelle dna.

Chakrasystemet – farvesystemet
For mere end 2000 år siden kortlagde de indiske vedaer (vismænd) kroppen via et energimæssigt kredsløb som korresponderer kroppens fysiske funktioner.
Dette energimæssige kredsløb blev opdelt vha. farver i syv energicentre, der benævnes chakraer.
I dag, altså mere end 2000 år efter de vediske skrifter blev til, er chakrasystemet stadig en af de mest benyttede behandlings- og diagnosticeringsredskaber.
Chakrasystemet er altså bestemt ikke en døgnflue, og der er derfor heller ingen grund til at tro, at det ikke skulle bestå i fremtiden.
I store dele af Østen er den traditionelle læge videnskab simpelthen baseret på denne viden, og det, vi i Vesten betragter som “alternativ behandling”, er altså den gængse behandlingsform i Østen.
Den primære forskel på Vestens og Østens lægevidenskab er, at den vestlige videnskab primært koncentrerer sig om symptombehandling, mens den østlige videnskab primært fokuserer på at finde og udrydde årsagen til symptomet.
De syv chakraer er placeret i auraen (det energifelt, som omgiver kroppen).
Hvert chakra korresponderer med en bestemt farvefrekvens.
Af denne grund kan man sidestille et chakra med en farve: et chakra = en farve.
Ligesom hver farve hører sammen med et chakra, hører hver farve også til et kropsområde, nemlig chakraets kropsområde.
De syv chakraer korresponderer nøjagtig med regnbuens syv farver og er også placeret på kroppen i samme rækkefølge som i regnbuen; dvs. det nederste chakra er rødt, såvel som rød former regnbuens bund. Ligeledes er både det øverste chakra og regnbuens øverste farve violet.